VOORDELEN VAN INVESTEREN IN NEDERLANDSE HYPOTHEKEN

De vraag naar Nederlandse hypotheken neemt steeds meer toe. De Nederlandse hypotheekmarkt staat namelijk bekend als beleggingscategorie met zeer gunstige eigenschappen, zoals een (lage) rente die lange tijd vast blijft staan, een laag percentage wanbetalers en een relatief hoge loan-to-value (LTV).

Na een periode van dalingen in de woningprijzen, heeft de Nederlandse woningmarkt een verandering in gang gezet. De huizenprijzen stijgen weer, onder andere door een stabiele economische groei, toegenomen koopkracht en lage rentestand. Zo is momenteel het totaal uitstaande hypotheekbedrag zo’n € 650 miljard!

Minimaal kredietrisico

Mede door het bijzondere fiscale stelsel, wordt de Nederlandse hypotheekmarkt gekenmerkt door een relatief hoge loan-to-value (LTV) en loan-to-interest (LTI). De LTV behoort zelfs tot een van de hoogste in Europa. Desondanks kent de Nederlandse hypotheekmarkt een minimaal kredietrisico, onder andere door een sterk sociaal vangnet, laag percentage wanbetalers en strenge regelgeving. Daarnaast kan de consument een NHG (Nederlandse Hypotheek Garantie) aanvragen. Dit is een door de overheid gesteunde garantie, waardoor de volledige leensom*, de rente en bijbehorende kosten worden gedekt wanneer iemand de hypotheek niet meer kan betalen.

Langlopende vaste rente

Als een van de weinige markten in Europa is de Nederlandse hypotheekmarkt een fixed rate market: doorgaans zetten Nederlandse consumenten de rente op hun hypothecaire lening vast voor een periode van maximaal dertig jaar. Nu de rentes zeer laag zijn, zetten de consumenten de rente veelal vast voor tien tot twintig jaar. Aan de andere kant bieden de meeste Nederlandse hypotheekproducten de mogelijkheid om jaarlijks 10 tot 20% van de hoofdsom kosteloos extra vervroegd af te lossen. 

Goede en bovengemiddelde rendementen

Nederlandse hypotheken leveren – meer dan in andere Europese landen – een zeer hoog rendement op. In combinatie met een laag investeringsrisico, bieden de Nederlandse hypotheken een zeer aantrekkelijk alternatief voor EU-obligaties. Neem hierbij wel de lagere liquiditeit in ogenschouw: nu de Nederlandse hypothecaire leningen steeds vaker standaard worden door de recente reguleringen en grote interesse van investeerders, worden Nederlandse hypothecaire leningen meer liquide.

 

* In 2014 werd een eerste verlies van 10% voor hypotheekverstrekkers geintroduceerd in de NHG garantieregeling. 

Kenmerken van

De NEDERLANDSE HYPOTHEEKMARKT

  • Uitstaande hypotheekbedrag van € 650 miljard
  • Enkel annuïteitenhypotheken
  • Laag default ratio
  • Strenge regelgeving
Rolf Belonje

Nederlandse hypotheken zijn een aantrekkelijke beleggingscategorie met een goed rendement en minimaal kredietrisico.

Rolf Belonje CEO DMPM